JAVNE OBJAVE

19.04.2022

Besedilo sprememb in prečiščeno besedilo prospekta krovnega sklada PSP z vključenimi pravili upravljanja

Mesto objave:  https://www.primorski-skladi.si/


Datum objave: 19.4.2022
Dodatne informacije: Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije na sedežu družbe Primorski skladi, d.o.o., Koper, na telefonski številki 05 66 33 150 ali preko elektronske pošte info@primorski-skladi.si.

 

V zvezi z informacijo o spremembi pravil upravljanja Krovnega sklada PSP, objavljeno dne 19.4.2022, objavljamo

s pričetkom veljave 3.5.2022.

 

Koper, 19.4.2022