JAVNE OBJAVE

20.02.2023

Javna objava posodobljenih dokumentov skladov

Opravljena je bila redna letna posodobitev prospekta krovnega sklada in prospekta vzajemnega sklada z vključenimi pravili upravljanja.

Dokumenti so objavljeni v rubriki Dokumenti ter na strani posameznega sklada.