JAVNE OBJAVE

02.06.2023

Obvestilo o spremembah v nadzornem svetu

Mesto objave: https://www.primorski-skladi.si/

Datum objave: 2.6.2023

Dodatne informacije: Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije na sedežu družbe Primorski skladi, d.o.o., Koper, na telefonski številki 05 66 33 150 ali preko elektronske pošte info@primorski-skladi.si.

 

Na podlagi 214. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/15, s spremembami in dopolnitvami) ter na podlagi Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot (Ur. l. RS, št. 100/15, s spremembami in dopolnitvami) družba PRIMORSKI SKLADI, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.o.o., Koper, Pristaniška ulica 12, Koper, objavlja naslednjo informacijo: 

 

Družba Primorski skladi, d.o.o., Koper, je dne 1.6.2023 prejela odstopno izjavo g. Leona Klemšeta z mesta člana in predsednika nadzornega sveta, g. Žarka Ždraliča z mesta člana in namestnika predsednika nadzornega sveta ter ga. Marinele Jankovič z mesta članice nadzornega sveta. Člani bodo svojo funkcijo opravljali do imenovanja novih članov nadzornega sveta oz. do 2.7.2023, ko jim poteče redni mandat.

 

Koper, 2.6.2023                                                                                                                                                                                                                     

Primorski skladi, d.o.o., Koper
Uprava družbe