JAVNE OBJAVE

06.06.2023

Obvestilo o spremembi v lastniški sestavi

Mesto objave: https://www.primorski-skladi.si/

Datum objave: 6.6.2023

Dodatne informacije: Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije na sedežu družbe Primorski skladi, d.o.o., Koper, na telefonski številki 05 66 33 150 ali preko elektronske pošte info@primorski-skladi.si.

 

Na podlagi 214. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/15, s spremembami in dopolnitvami) ter na podlagi Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot (Ur. l. RS, št. 100/15, s spremembami in dopolnitvami) družba PRIMORSKI SKLADI, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.o.o., Koper, Pristaniška ulica 12, Koper, objavlja naslednjo informacijo: 

 

Dne 6.6.2023 se je zaključil postopek prenosa lastništva družbe Primorski skladi, d.o.o., Koper:

 

  • družba Modra linija holding d.o.o. je prodala 100 % delež družbe Primorski skladi, d.o.o., Koper družbi Elektroncek Group B.V. s sedežem v Rotterdamu na Nizozemskem.

 

Koper, 6.6.2023                                                                                                                                                                                                                     

Primorski skladi, d.o.o., Koper
Uprava družbe