JAVNE OBJAVE

03.07.2023

Obvestilo o spremembah v nadzornem svetu

Mesto objave: https://www.primorski-skladi.si/

Datum objave: 3.7.2023

Dodatne informacije: Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije na sedežu družbe Primorski skladi, d.o.o., Koper, na telefonski številki 05 66 33 150 ali preko elektronske pošte info@primorski-skladi.si.

 

Na podlagi 214. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/15, s spremembami in dopolnitvami) ter na podlagi Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot (Ur. l. RS, št. 100/15, s spremembami in dopolnitvami) družba PRIMORSKI SKLADI, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.o.o., Koper, Pristaniška ulica 12, Koper, objavlja naslednjo informacijo: 

 

Edini družbenik družbe Primorski skladi, d.o.o., Koper, družba Elektroncek Group B.V., se je na svoji seji seznanil z iztekom mandata dosedanjih članov nadzornega sveta družbe z dnem imenovanja novih članov nadzornega sveta oziroma najkasneje dne 2.7.2023.

 

Družbenik družbe je z dnem 7.6.2023 imenoval nove člane nadzornega sveta s štiri letnim mandatom, in sicer:

  • g. Joca Pečečnika,
  • g. Jaka Kavčiča in
  • g. Roka Uhana.

 

Koper, 3.7.2023                                                                                                                                                                                                                     

Primorski skladi, d.o.o., Koper
Uprava družbe