JAVNE OBJAVE

19.07.2023

Obvestilo o spremembi v lastniški sestavi

Mesto objave: https://www.primorski-skladi.si/

Datum objave: 19.7.2023

Dodatne informacije: Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije na sedežu družbe Primorski skladi, d.o.o., Koper, na telefonski številki 05 66 33 150 ali preko elektronske pošte info@primorski-skladi.si.

 

Na podlagi 214. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/15, s spremembami in dopolnitvami) ter na podlagi Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot (Ur. l. RS, št. 100/15, s spremembami in dopolnitvami) družba PRIMORSKI SKLADI, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.o.o., Koper, Pristaniška ulica 12, Koper, objavlja naslednjo informacijo: 

 

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom Srg 2023/21093 z dne 10.7.2023 v sodni register vpisalo spremembo družbenika Primorskih skladov, d.o.o., Koper, tako da se namesto družbenika Modra linija holding d.o.o. vpiše družbenik Elektroncek Group B.V., Nizozemska.

 

Koper, 12.7.2023                                                                                                                                                                                                                    

Primorski skladi, d.o.o., Koper
Uprava družbe