JAVNE OBJAVE

10.08.2023

Obvestilo o spremembah v nadzornem svetu

Mesto objave: https://www.primorski-skladi.si/

Datum objave: 10.8.2023

Dodatne informacije: Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije na sedežu družbe Primorski skladi, d.o.o., Koper, na telefonski številki 05 66 33 150 ali preko elektronske pošte info@primorski-skladi.si.

 

Na podlagi 214. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/15, s spremembami in dopolnitvami) ter na podlagi Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot (Ur. l. RS, št. 100/15, s spremembami in dopolnitvami) družba PRIMORSKI SKLADI, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.o.o., Koper, Pristaniška ulica 12, Koper, objavlja naslednjo informacijo: 

 

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom Srg 2023/25886 z dne 28.7.2023 v sodni register vpisalo spremembe članov nadzornega sveta, tako da se namesto dosedanjih članov vpišejo naslednji člani nadzornega sveta:

  • g. Joc Pečečnik,
  • g. Jaka Kavčič in
  • g. Rok Uhan.

 

Koper, 10.8.2023                                                                                                                                                                                                                    

Primorski skladi, d.o.o., Koper
Uprava družbe