JAVNE OBJAVE

31.08.2023

Obvestilo o spremembi v nadzornem svetu

Mesto objave: https://www.primorski-skladi.si/

Datum objave: 31.8.2023

Dodatne informacije: Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije na sedežu družbe Primorski skladi, d.o.o., Koper, na telefonski številki 05 66 33 150 ali preko elektronske pošte info@primorski-skladi.si.

 

Na podlagi 214. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/15, s spremembami in dopolnitvami) ter na podlagi Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot (Ur. l. RS, št. 100/15, s spremembami in dopolnitvami) družba PRIMORSKI SKLADI, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.o.o., Koper, Pristaniška ulica 12, Koper, objavlja naslednjo informacijo: 

 

Družba Primorski skladi, d.o.o., Koper, je prejela odstopno izjavo g. Roka Uhana, na podlagi katere kot član nadzornega sveta nepreklicno odstopa z dnem 1.9.2023.

 

Edini družbenik družbe Primorski skladi, d.o.o., Koper, družba Elektroncek Group B.V., je z dnem 1.9.2023 imenoval ga. Sabino Novak za novo članico nadzornega sveta s štiri letnim mandatom.

 

Koper, 31.8.2023                                                                                                                                                                                                                     

Primorski skladi, d.o.o., Koper
Uprava družbe