JAVNE OBJAVE

04.09.2023

Obvestilo o popravku izračuna čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja

Mesto objave: https://www.primorski-skladi.si/

Datum objave: 4.9.2023

Dodatne informacije: Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije na sedežu družbe Primorski skladi, d.o.o., Koper, na telefonski številki 05 66 33 150 ali preko elektronske pošte info@primorski-skladi.si.

 

Na podlagi 214. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/15, s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot (Ur. l. RS, št. 100/15, s spremembami in dopolnitvami) ter Sklepa o izračunu čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada (Ur. l. RS, št. 11/16) družba PRIMORSKI SKLADI, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.o.o., Koper, Pristaniška ulica 12, Koper, objavlja popravek vrednosti izračuna čiste vrednosti sredstev (ČVS) in vrednosti enote premoženja (VEP) na vzajemnem skladu PSP OPTIMA, mešani sklad, sklad skladov na dan 31.8.2023:

 

Izračunani napačni ČVS: 3.506.563,32 EUR

Izračunani napačni VEP: 7,4054 EUR

 

Izračunani pravilni ČVS: 3.548.581,17 EUR

Izračunani pravilni VEP: 7,4942 EUR

 

Koper, 4.9.2023        

Uprava družbe