JAVNE OBJAVE

25.09.2023

Obvestilo o spremembah v nadzornem svetu

Mesto objave: https://www.primorski-skladi.si/

Datum objave: 25.9.2023

Dodatne informacije: Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije na sedežu družbe Primorski skladi, d.o.o., Koper, na telefonski številki 05 66 33 150 ali preko elektronske pošte info@primorski-skladi.si.

 

Na podlagi 214. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/15, s spremembami in dopolnitvami) ter na podlagi Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot (Ur. l. RS, št. 100/15, s spremembami in dopolnitvami) družba PRIMORSKI SKLADI, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.o.o., Koper, Pristaniška ulica 12, Koper, objavlja naslednjo informacijo

 

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom Srg 2023/30438 z dne 14.9.2023 v sodni register vpisalo naslednje spremembe:

 

  • prenehanje funkcije člana nadzornega sveta g. Roku Uhanu in imenovanje ga. Sabine Novak za novo članico nadzornega sveta;
  • imenovanje g. Jaka Kavčiča za predsednika nadzornega sveta in g. Joca Pečečnika za namestnika predsednika.

 

Koper, 25.9.2023 

Primorski skladi, d.o.o., Koper
Uprava družbe