JAVNE OBJAVE

22.11.2021

Vpis oddelitve po pogodbi o delitvi in prevzemu v sodni register

Mesto objave: https://www.primorski-skladi.si/
Datum objave: 22.11.2021


Dodatne informacije: Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije na sedežu družbe Primorski skladi, d.o.o., Koper, na telefonski številki 05 66 33 150 ali preko elektronske pošte info@primorski-skladi.si. 

Družba PRIMORSKI SKLADI, d.o.o., Koper, Pristaniška ulica 12, Koper, na podlagi 214. člena ZISDU-3 in Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot, obvešča, da je bila dne 18.11.2021 v sodni register vpisana oddelitev po pogodbi o delitvi in prevzemu z dne 2.9.2021, na podlagi katere se od družbe Primorski skladi, d.o.o., Koper, oddeli njen del, ki ga prevzame prevzemna družba Modra linija holding d.o.o., Pristaniška ulica 12, Koper.

 

Koper, 22.11.2021  

Primorski skladi, d.o.o., koper
Uprava družbe