POLLETNA POROČILA ZA SKLAD DIVERSIFIED GROWTH FUND