STROŠKI POSLOVANJA 

SKLAD LILLYWHITE7 ROCK

Obdobje                                  Tekoči stroški CSP (TER)

Provizije za upravljanje

in drugi upravni

ali operativni stroški

Transakcijski stroški*

07.07.2017 - 31.12.2017

   

1,35 %

01.01.2018 - 31.12.2018     2,07 %
01.01.2019 - 31.12.2019     3,10 %
01.01.2020 - 31.12.2020     3,18 %
01.01.2021 - 31.12.2021 3,30 % 0,17 %* 3,29 %
01.01.2022 - 31.12.2022 2,99 % 0,21 %*  

 

Tekoči stroški se izračunavajo v skladu z metodologijo iz Priloge VI k Delegirani uredbi 2017/653/EU.

*Transakcijski stroški se izračunavajo letno na podlagi povprečja transakcijskih stroškov, ki so nastali v zvezi s skladom v predhodnih treh revidiranih letih.

 

CSP (TER) - celotni stroški poslovanja (Total expense ratio) obsegajo provizijo za upravljanje, provizijo za skrbniške storitve in druge stroške, ki bremenijo premoženje sklada in ne neposredno vlagatelja. Vrednost celotnih stroškov se lahko v prihodnosti spreminja. Podatek se je izračunaval do uveljavitve Sklepa o celotnih stroških poslovanja vzajemnega sklada (Ur. l. RS, št. 153/2022).