STROŠKI POSLOVANJA 

PODSKLAD PSP MODRA LINIJA

Obdobje                                 Tekoči stroški CSP (TER) PTR TER

Provizije za upravljanje

in drugi upravni

ali operativni stroški

Transakcijski stroški*

01. 08. 2004 - 31. 07. 2005

   

 

134,00 %

1,56 %

01. 01. 2005 - 31. 12. 2005       116,55 % 1,57 %
01. 07. 2005 - 30. 06. 2006      
84,68 %
1,58 %
01. 01. 2006 - 31. 12. 2006      
50,01 %
1,67 %
01. 07. 2006 - 30. 06. 2007       77,10 % 1,66 %
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007       67,42 % 1,67 %
01. 07. 2007 - 30. 06. 2008       56,53 % 1,66 %
01. 01. 2008 - 31. 12. 2008       38,67 % 1,66 %
01. 07. 2008 - 30. 06. 2009       17,33 % 1,65 %
01. 01. 2009 - 31. 12. 2009       8,20 % 1,65 %
01. 07. 2009 - 30. 06. 2010       -5,42 % 1,64 %
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010       -12,39 % 1,64 %
01. 07. 2010 - 30. 06. 2011       -16,44 % 1,66 %
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011    
1,71 %
-5,41 %
1,66 %
01. 07. 2011 - 30. 06. 2012       -2,34 % 1,70 %
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012    
1,82 %
   
01. 01. 2013 - 31. 12. 2013     2,17 %    
01. 01. 2014 - 31. 12. 2014      2,18 %    
01. 01. 2015 - 31. 12. 2015     2,18 %    
01. 01. 2016 - 31. 12. 2016    
2,19 %
   
01. 01. 2017 - 31. 12. 2017     2,18 %    
01. 01. 2018 - 31. 12. 2018     2,35 %    
01. 01. 2019 - 31. 12. 2019     2,41 %    
01. 01. 2020 - 31. 12. 2020     2,42 %    
01. 01. 2021 - 31. 12. 2021 2,53 % 0,10 %* 2,41 %    
01. 01. 2022 - 31. 12. 2022 2,55 % 0,11 %*      
01. 01. 2023 - 31. 12. 2023 2,57 % 0,10 %      

 

Tekoči stroški se izračunavajo v skladu z metodologijo iz Priloge VI k Delegirani uredbi 2017/653/EU.

*Transakcijski stroški se izračunavajo letno na podlagi povprečja transakcijskih stroškov, ki so nastali v zvezi s skladom v predhodnih treh revidiranih letih.

 

CSP (TER) - celotni stroški poslovanja (Total expense ratio) obsegajo provizijo za upravljanje, provizijo za skrbniške storitve in druge stroške, ki bremenijo premoženje sklada in ne neposredno vlagatelja. Vrednost celotnih stroškov se lahko v prihodnosti spreminja. Podatek se je izračunaval do uveljavitve Sklepa o celotnih stroških poslovanja vzajemnega sklada (Ur. l. RS, št. 153/2022).

 

Podatka PTR  (stopnja obrata naložb podsklada) in TER (celotni stroški poslovanja podsklada) sta se izračunavala do uveljavitve Sklepa o celotnih stroških poslovanja vzajemnega sklada (Ur. l. RS, št. 33/12).