STROŠKI POSLOVANJA 

PODSKLAD PSP OPTIMA

Obdobje                                 Tekoči stroški CSP (TER) PTR TER

Provizije za upravljanje

in drugi upravni

ali operativni stroški

Transakcijski stroški*

01. 07. 2006 - 30. 06. 2007

   

 

- 9,32 %

2,19 %

01. 01. 2007 - 31. 12. 2007       - 0,45 % 1,84 %
01. 07. 2007 - 30. 06. 2008       5,78 % 1,58 %
01. 01. 2008 - 31. 12. 2008       -7,41 % 1,56 %
01. 07. 2008 - 30. 06. 2009       -140,34 % 1,53 %
01. 01. 2009 - 31. 12. 2009       -253,85 % 1,46 %
01. 07. 2009 - 30. 06. 2010       -105,72 % 1,43 %
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010       -73,75 % 1,42 %
01. 07. 2010 - 30. 06. 2011       -48,33 % 1,48 %
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011    
2,10 %
21,02 % 1,50 %
01. 07. 2011 - 30. 06. 2012       2,99 % 2,08 %
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012    
2,06 %
   
01. 01. 2013 - 31. 12. 2013     1,86 %    
01. 01. 2014 - 31. 12. 2014     1,79 %    
01. 01. 2015 - 31. 12. 2015     1,88 %    
01. 01. 2016 - 31. 12. 2016     1,87 %    
01. 01. 2017 - 31. 12. 2017     1,83 %    
01. 01. 2018 - 31. 12. 2018    
1,75 %
   
01. 01. 2019 - 31. 12. 2019    
1,73 %
   
01. 01. 2020 - 31. 12. 2020     1,76 %    
01. 01. 2021 - 31. 12. 2021 1,73 % 0,04%* 1,73 %    
01. 01. 2022 - 31. 12. 2022 1,77 % 0,04 %*      

 

Tekoči stroški se izračunavajo v skladu z metodologijo iz Priloge VI k Delegirani uredbi 2017/653/EU.

*Transakcijski stroški se izračunavajo letno na podlagi povprečja transakcijskih stroškov, ki so nastali v zvezi s skladom v predhodnih treh revidiranih letih.

 

CSP (TER) - celotni stroški poslovanja (Total expense ratio) obsegajo provizijo za upravljanje, provizijo za skrbniške storitve in druge stroške, ki bremenijo premoženje sklada in ne neposredno vlagatelja. Vrednost celotnih stroškov se lahko v prihodnosti spreminja. Podatek se je izračunaval do uveljavitve Sklepa o celotnih stroških poslovanja vzajemnega sklada (Ur. l. RS, št. 153/2022).

 

Podatka PTR  (stopnja obrata naložb podsklada) in TER (celotni stroški poslovanja podsklada) sta se izračunavala do uveljavitve Sklepa o celotnih stroških poslovanja vzajemnega sklada (Ur. l. RS, št. 33/12).