STROŠKI POSLOVANJA 

PODSKLAD PSP PIKA

Obdobje                                   Tekoči stroški CSP (TER) PTR TER

Provizije za upravljanje

in drugi upravni

ali operativni stroški

Transakcijski stroški*

01. 03. 2004 - 28. 02. 2005

 

   

91,39 %

2,00 %
01. 07. 2004 - 30. 06. 2005       103,90 % 2,18 %
01. 01. 2005 - 31. 12. 2005      
103,90 %
1,90 %
01. 07. 2005 - 30. 06. 2006       34,04 % 1,72 %
01. 01. 2006 - 31. 12. 2006       3,23 % 1,61 %
01. 07. 2006 - 30. 06. 2007       32,54 % 1,56 %
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007       57,50 % 1,54 %
01. 07. 2007 - 30. 06. 2008       18,34 % 1,52 %
01. 01. 2008 - 31. 12. 2008       -17,78 % 1,55 %
01. 07. 2008 - 30. 06. 2009       -25,73 % 1,53 %
01. 01. 2009 - 31. 12. 2009       -46,79 % 1,53 %
01. 07. 2009 - 30. 06. 2010       -37,43 % 1,53 %
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010       -15,62 % 1,52 %
01. 07. 2010 - 30. 06. 2011       -4,93 %  1,56 %
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011    
1,57 %
-21,22 % 1,57 %
01. 07. 2011 - 30. 06. 2012       -15,74 % 1,59 %
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012    
1,58 %
   
01. 01. 2013 - 31. 12. 2013    
1,59 %
   
01. 01. 2014 - 31. 12. 2014    
1,64 %
   
01. 01. 2015 - 31. 12. 2015    
1,61 %
   
01. 01. 2016 - 31. 12. 2016    
1,54 %
   
01. 01. 2017 - 31. 12. 2017    
1,56 %
   
01. 01. 2018 - 31. 12. 2018    
1,56 %
   
01. 01. 2019 - 31. 12. 2019     1,56 %    
01. 01. 2020 - 31. 12. 2020    
1,56 %
   
01. 01. 2021 - 31. 12. 2021 1,60 % 0,11 %*
1,54 %
   
01. 01. 2022 - 31. 12. 2022 1,61 % 0,12 %*      

 

Tekoči stroški se izračunavajo v skladu z metodologijo iz Priloge VI k Delegirani uredbi 2017/653/EU.

*Transakcijski stroški se izračunavajo letno na podlagi povprečja transakcijskih stroškov, ki so nastali v zvezi s skladom v predhodnih treh revidiranih letih.

 

CSP (TER) - celotni stroški poslovanja (Total expense ratio) obsegajo provizijo za upravljanje, provizijo za skrbniške storitve in druge stroške, ki bremenijo premoženje sklada in ne neposredno vlagatelja. Vrednost celotnih stroškov se lahko v prihodnosti spreminja. Podatek se je izračunaval do uveljavitve Sklepa o celotnih stroških poslovanja vzajemnega sklada (Ur. l. RS, št. 153/2022).

 

Podatka PTR  (stopnja obrata naložb podsklada) in TER (celotni stroški poslovanja podsklada) sta se izračunavala do uveljavitve Sklepa o celotnih stroških poslovanja vzajemnega sklada (Ur. l. RS, št. 33/12).