STROŠKI POSLOVANJA 

PODSKLAD PSP ŽIVA

Obdobje                              Tekoči stroški CSP (TER) PTR TER

Provizije za upravljanje

in drugi upravni

ali operativni stroški

Transakcijski stroški*

01. 03. 2004 - 28. 02. 2005

   

 

156,00 %

2,00 %

01. 07. 2004 - 30. 06. 2005       177,50 % 2,10 %
01. 01. 2005 - 31. 12. 2005      
114,63 %
2,08 %
01. 07. 2005 - 30. 06. 2006       49,20 % 2,12 %
01. 01. 2006 - 31. 12. 2006      
30,59 %
2,11 %
01. 07. 2006 - 30. 06. 2007       121,44 % 2,10 %
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007       87,47 % 2,12 %
01. 07. 2007 - 30. 06. 2008       35,18 % 2,07 %
01. 01. 2008 - 31. 12. 2008       -3,27 % 2,08 %
01. 07. 2008 - 30. 06. 2009       -6,18 % 2,09 %
01. 01. 2009 - 31. 12. 2009       -17,35 % 2,04 %
01. 07. 2009 - 30. 06. 2010       -19,75 % 1,99 %
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010       -9,33 % 1,98 %
01. 07. 2010 - 30. 06. 2011       -3,66 % 2,02 %
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011     2,04 % -5,15 % 2,03 %
01. 07. 2011 - 30. 06. 2012       -16,82 % 2,12 %
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012     2,13 %    
01. 01. 2013 - 31. 12. 2013     2,06 %    
01. 01. 2014 - 31. 12. 2014     2,06 %    
01. 01. 2015 - 31. 12. 2015     2,05 %    
01. 01. 2016 - 31. 12. 2016     2,07 %    
01. 01. 2017 - 31. 12. 2017    
2,06 %
   
01. 01. 2018 - 31. 12. 2018     2,16 %    
01. 01. 2019 - 31. 12. 2019     2,26 %    
01. 01. 2020- 31. 12. 2020     2,25 %    
01. 01. 2021- 31. 12. 2021 2,33 % 0,12 %* 2,23 %    
01. 01. 2022- 31. 12. 2022 2,33 % 0,13 %*      

 

Tekoči stroški se izračunavajo v skladu z metodologijo iz Priloge VI k Delegirani uredbi 2017/653/EU.

*Transakcijski stroški se izračunavajo letno na podlagi povprečja transakcijskih stroškov, ki so nastali v zvezi s skladom v predhodnih treh revidiranih letih.

 

CSP (TER) - celotni stroški poslovanja (Total expense ratio) obsegajo provizijo za upravljanje, provizijo za skrbniške storitve in druge stroške, ki bremenijo premoženje sklada in ne neposredno vlagatelja. Vrednost celotnih stroškov se lahko v prihodnosti spreminja. Podatek se je izračunaval do uveljavitve Sklepa o celotnih stroških poslovanja vzajemnega sklada (Ur. l. RS, št. 153/2022).

 

Podatka PTR  (stopnja obrata naložb podsklada) in TER (celotni stroški poslovanja podsklada) sta se izračunavala do uveljavitve Sklepa o celotnih stroških poslovanja vzajemnega sklada (Ur. l. RS, št. 33/12).