SPLOŠNI POGOJI

Varčevalni paketi – splošni pogoji

 

Varčevalni paketi omogočajo vlagateljem istočasno varčevanje v več podskladih Krovnega sklada PSP le z enim vplačilom na transakcijski račun paketa, preko direktnih obremenitev SEPA. Vlagatelj se lahko z družbo za upravljanje dogovori tudi za drugačne načine vplačila: pooblastilo delodajalcu (odtegljaji od plač), posamezna vplačila preko UPN nalogov. Družba za upravljanje je glede na različne profile, želje in cilje vlagateljev pripravila tri varčevalne pakete z optimalnimi razmerji skladov:

 

TRAMONTANA (priporočljiva doba varčevanja 10 let)

1. PSP Živa 50%

2. PSP Modra linija 30%

3. FT Quant 20%

 

MAESTRAL (priporočljiva doba varčevanja je 5 let)

1. PSP Modra linija 40%

2. FT Quant 40%

3. PSP Optima 20%

 

BONACA (priporočljiva doba varčevanja je 3 leta)

1. PSP Pika 50%

2. PSP Optima 30%

3. FT Quant 20%

 

Vlagatelj s sklenitvijo varčevalnega paketa mesečno vplačuje na posebni račun posameznega paketa (denarni račun Krovnega sklada PSP) preko direktne obremenitve SEPA najmanj 50 EUR. Vsakokratno vplačilo se razdeli glede na utež posameznega podsklada v izbranem paketu skladov.

 

Varčevalne pakete je mogoče skleniti na sedežu družbe Primorski skladi, d.o.o., Koper, na vseh pooblaščenih vpisnih mestih ali preko spletne aplikacije Moj pristan na spletni strani www.primorski-skladi.si s pogojem, da ima vlagatelj kvalificirano digitalno potrdilo.

 

Za vplačila v varčevalne pakete se obračuna 2% vstopnih stroškov, ne glede na to, ali vlagatelj vmes prekine z varčevanjem ali izplača oziroma prenese sredstva. Izstopnih stroškov ni.

 

Vlagatelj izvede vplačilo na posebni denarni račun varčevalnega paketa (denarni račun krovnega sklada). Če vlagateljevo vplačilo prispe na transakcijski račun posameznega varčevalnega paketa do vključno 14:00 ure obračunskega dneva T, se bodo njegova sredstva prerazporedila na transakcijske račune podskladov posameznega varčevalnega paketa v istem obračunskem dnevu. Vlagateljeva sredstva, ki prispejo na transakcijski račun posameznega varčevalnega paketa po 14:00 uri obračunskega dneva T, se bodo prerazporedila na transakcijske račune podskladov posameznega varčevalnega paketa naslednji delovni dan T+1. Vplačila, prerazporejena v podsklade z računa varčevalnih paketov, se obravnavajo glede na čas prispetja na transakcijski račun podsklada, po siceršnjih pravilih za vplačila.

 

Koper, januar 2022

Primorski skladi, d.o.o., Koper