JAVNE OBJAVE

22.04.2022

Javna objava revidiranih letnih poročil 2021

 22.4.2022 /  Javne objave

Mesto objave: http://www.primorski-skladi.si/
Datum objave: 22.4.2022


Dodatne informacije: Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije na sedežu družbe Primorski skladi, d.o.o., Koper, na telefonski številki 05 66 33 150 ali preko elektronske pošte info@primorski-skladi.si.

Družba obvešča, da je na strani posameznega sklada v rubriki Aktualna poročila in arhiv objavljeno 
Letno poročilo 2021 za Krovni sklad PSP oziroma Letno poročilo 2021 za vzajemni sklad Lillywhite 7 Rock;

ter na strani O družbi v rubriki Finančni podatki
Letno poročilo 2021 za Primorske sklade.