JAVNE OBJAVE

03.01.2023

Javna objava posodobljenih dokumentov skladov

Mesto objave: http://www.primorski-skladi.si/ 
Datum objave: 3.1.2023

Dodatne informacije: Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije na sedežu družbe Primorski skladi, d.o.o., Koper, na telefonski številki 05 66 33 150 ali preko elektronske pošte info@primorski-skladi.si.

 

Družba objavlja naslednje nove dokumente:

- prospekt z vključnenimi pravili upravljanja krovnega sklada;

- prospekt z vključenimi pravili upravljanja vzajemnega sklada ter

- dokumente s ključnimi informacijami za posamezni sklad (KID) in dodatne podatke iz KID

 

Spremembe in dopolnitve v prospektih so predvsem v zvezi z novimi zahtevami ZISDU-3 in njegovimi podzakonskimi akti.

Dokument s ključnimi informacijami nadomešča dosedanji Dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID). Novi KID je pripravljen v skladu z Uredbo 1286/2014/EU.