JAVNE OBJAVE

24.04.2023

Javna objava letnih poročil in posodobljenih dokumentov skladov (KID)

Mesto objave: http://www.primorski-skladi.si/ 
Datum objave: 24.4.2023

Dodatne informacije: Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije na sedežu družbe Primorski skladi, d.o.o., Koper, na telefonski številki 05 66 33 150 ali preko elektronske pošte info@primorski-skladi.si.

 

Družba objavlja revidirana letna poročila za leto 2022 in posodobljene dokumente skladov (KID):

Letno poročilo za Krovni sklad PSP Letno poročilo za vzajemni sklad Lillywhite 7 Rock
Letno poročilo za Primorske sklade

- dokumente s ključnimi informacijami za posamezni sklad (KID).