JAVNE OBJAVE

19.07.2023

Javna objava posodobljenih dokumentov skladov

Mesto objave: http://www.primorski-skladi.si/ 
Datum objave: 19.7.2023

Dodatne informacije: Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije na sedežu družbe Primorski skladi, d.o.o., Koper, na telefonski številki 05 66 33 150 ali preko elektronske pošte info@primorski-skladi.si.

 

Družba objavlja posodobljene dokumente s ključnimi informacijami za posamezni sklad (KID).

 

Spremembe se nanašajo na spremembo v lastniški sestavi družbe družbe ter na skladu PSP Pika tudi na spremembo zbirnega kazalnika tveganj.