POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Zakaj Primorski skladi?
Kaj je vzajemni sklad?
Kaj je krovni sklad?
Katere prednosti prinašajo krovni skladi svojim vlagateljem?
Kaj je družba za upravljanje (DZU)?
Katere so prednosti varčevanja v vzajemnih skladih?
Komu je namenjeno varčevanje v vzajemnih skladih?
Kam vzajemni sklad investira denar svojih vlagateljev?
Kakšna je varnost naložbe v vzajemne sklade?
Kaj je VEP (vrednost enote premoženja) in kako se izračuna?
Kako se deli ustvarjeni dobiček vzajemnih skladov?
Kateri sklad izbrati?
Kako postanem vlagatelj podskladov oziroma vzajemnih skladov?
Kako lahko vlagatelj dvigne svoj denar iz vzajemnega sklada?
Katere davke moramo plačati pri varčevanju v vzajemnih skladih?
Kako uredim dedovanje enot premoženja vzajemnega sklada?
Kakšna je razlika med vzajemnim skladom in investicijsko družbo?