PODSKLAD 

PSP PIKA

NETVEGAN A DONOSEN

Za vlagatelje, ki niso pripravljeni veliko tvegati, vendar si želijo višje donose.

 

 

Pristopite k skladu

nizka

Stopnja tveganja

3 leta +

Priporočljiva doba varčevanja

mešani defenzivni sklad - Evropa

Vrsta sklada

Podsklad PSP Pika

 

MEŠANI DEFENZIVNI SKLAD - EVROPA

 

PSP PIKA je mešani defenzivni sklad - Evropa in je namenjena vlagateljem, ki niso pripravljeni veliko tvegati, vendar si želijo višje donose, kot jim prinašajo vezane vloge na banki ter svojega denarja ne nameravajo dvigniti v obdobju, krajšem od 3 let. Zbrana sredstva podsklada PSP PIKA so naložena predvsem v obveznice, le manjši del v delnice. 

 

Certifikat Naj vzajemni sklad 2024 je nagrada revije Moje finance, ki je raziskavo opravila med vzajemnimi skladi na slovenskem trgu.

Vrednost enot premoženja na dan 18.06.2024

VEP: 30,52 EUR
0,24
Sprememba danes (%)
7,35
Sprememba 1 leto (%)
9,65
Sprememba 3 leta (%)
18,28 
Sprememba 5 let (%)

Podatki in značilnosti podsklada PSP Pika

Naložbena politika in cilji
Osnovni podatki
Dodatni podatki
Stroški
Prehod med podskladi

Ostali skladi

KROVNI SKLAD

PSP Živa

je namenjen vlagateljem, ki so za večji donos pripravljeni prevzeti večje tveganje ter svojega denarja ne nameravajo dvigniti v obdobju, krajšem od 5 let.

PSP Modra linija

delniški globalni sklad razvitih trgov, namenjen vlagateljem, ki sprejemajo zmerno do visoko tveganje.

PSP Optima

je usmerjen predvsem v tiste ciljne investicijske sklade, ki nalagajo pretežno v lastniške vrednostne papirje.

FT Quant

je odlična rešitev za vse, ki pričakujejo nižjo stopnjo tveganja. Pomaga dosegati stabilne dolgoročne donose, brez občutnih padcev.

Spremljajte svoje naložbe kjerkoli in kadarkoli v aplikaciji Moj pristan

 

Upravljajte vaše naložbe iz udobja vašega doma. Aplikacija Moj pristan vam omogoča enostaven pregled vašega portfelja, gibanja vrednosti vašega premoženja, pregled transakcij, izvajanje nakupov in prodaj ter prehodov med posameznimi podskladi.

 

Želim se registrirati

Imate vprašanje?

 

Za vsa vprašanja smo vam na voljo tudi preko spletnega obrazca.

Prijavite se na e-novice

 

Med prvimi bodite obveščeni o akcijah, razmerah na trgu ter ostalih ugodnostih, katere vam ponujamo.

 

Prijava na e-novice

Kako uspešno varčevati v vzajemnih skladih?

 

Preberite več v tej brošuri.