PODSKLAD 

PSP MODRA LINIJA

MODER IN LINEAREN

Namenjen vlagateljem, ki so za večji donos pripravljeni prevzeti večje tveganje.

 

 

Pristopite k skladu

srednja

Stopnja tveganja

5 let +

Priporočljiva doba varčevanja

delniški globalni sklad razvitih trgov

Vrsta sklada

Podsklad PSP Modra linija

 

DELNIŠKI SKLAD RAZVITIH TRGOV

 

PSP MODRA LINIJA je delniški globalni sklad razvitih trgov, ki je nastala s preoblikovanjem posebne investicijske družbe Modra linija, d.d., Koper, in je namenjena vlagateljem, ki so za večji donos pripravljeni prevzeti večje tveganje ter svojega denarja ne nameravajo dvigniti v obdobju, krajšem od 5 let. Zbrana sredstva podsklada PSP MODRA LINIJA so naložena predvsem v domače in tuje tržne delnice, le manjši del pa v kratkoročne vrednostne papirje. 

Vrednost enot premoženja na dan 11.07.2024

VEP: 2,42 EUR
0,33
Sprememba danes (%)
12,65
Sprememba 1 leto (%)
11,97
Sprememba 3 leta (%)
27,94 
Sprememba 5 let (%)

Podatki in značilnosti podsklada PSP Modra linija

Naložbena politika in cilji
Osnovni podatki
Dodatni podatki
Stroški
Prehod med podskladi

Ostali skladi

KROVNI SKLAD

PSP Pika

je namenjen vlagateljem, ki niso pripravljeni veliko tvegati, vendar si želijo višje donose, kot jim prinašajo vezane vloge na banki.

PSP Živa

je namenjen vlagateljem, ki so za večji donos pripravljeni prevzeti večje tveganje ter svojega denarja ne nameravajo dvigniti v obdobju, krajšem od 5 let.

PSP Optima

je usmerjen predvsem v tiste ciljne investicijske sklade, ki nalagajo pretežno v lastniške vrednostne papirje.

FT Quant

je odlična rešitev za vse, ki pričakujejo nižjo stopnjo tveganja. Pomaga dosegati stabilne dolgoročne donose, brez občutnih padcev.

Spremljajte svoje naložbe kjerkoli in kadarkoli v aplikaciji Moj pristan

 

Upravljajte vaše naložbe iz udobja vašega doma. Aplikacija Moj pristan vam omogoča enostaven pregled vašega portfelja, gibanja vrednosti vašega premoženja, pregled transakcij, izvajanje nakupov in prodaj ter prehodov med posameznimi podskladi.

 

Želim se registrirati

Imate vprašanje?

 

Za vsa vprašanja smo vam na voljo tudi preko spletnega obrazca.

Prijavite se na e-novice

 

Med prvimi bodite obveščeni o akcijah, razmerah na trgu ter ostalih ugodnostih, katere vam ponujamo.

 

Prijava na e-novice

Kako uspešno varčevati v vzajemnih skladih?

 

Preberite več v tej brošuri.