JAVNE OBJAVE

30.10.2023

Obvestilo o znižanju vstopnih stroškov

Mesto objave: http://www.primorski-skladi.si/
Datum objave: 30.10.2023
Dodatne informacije: Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije na sedežu družbe Primorski skladi, d.o.o., Koper, na telefonski številki 05 66 33 150 ali preko elektronske pošte info@primorski-skladi.si.

V skladu z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/15, s spremembami in dopolnitvami) ter v skladu s pravili upravljanja Krovnega sklada PSP družba PRIMORSKI SKLADI, d.o.o., Koper, Pristaniška ulica 12, Koper, objavlja

OBVESTILO O ZNIŽANJU VSTOPNIH STROŠKOV.

 

Uprava družbe za upravljanje Primorski skladi, d.o.o., Koper, je dne 25.10.2023 sprejela sklep, da se v času trajanja akcije brez vstopnih stroškov od dne 1.11.2023 do vključno dne 30.11.2023 pri enkratnih vplačilih v podsklade PSP PIKAPSP ŽIVAPSP MODRA LINIJAPSP OPTIMA in FT Quant vstopni stroški ne bodo zaračunavali.